Икономика

икономика,бизнес,работа,политика,безработица,брутен вътрешен продукт,лихва,валутен курс,лихвени проценти,национален дълг,потребителско търсене,процент на инфлацията,търговски баланс