Наука

наука,знание,изследване,природни науки,социални науки,приложни науки,хуманитаристика,научен метод,експеримент,хипотези,учени,лаборатория