от Interproject LTD

Подготовка, управление, мониторинг,оценка на проекти,финансирани,програми,Европейския съюз,финансови институции,София,интерпроджект,interproject,център за обучения,ISO,междулабораторни сравнения,Акредитиран Провайдер,Организиране,провеждане,технически проекти