;
Събития

Покана за участие

infea.bg

Обучители

Дарина Георгиева, Сертифициран обучител и представител за България

на Gordon Training International

Нейка Бакърлиева, Сертифициран Обучител, гр. Пловдив

Елена Генчева, Сертифициран Обучител, гр. Пловдив

Образователните програми „Трениране на Успешни Родители“ (ТУР) и „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ) по модела на д-р Томас Гордън са одобрени със заповед № РД 09-994/07.06.2018 от МОН и вписани в информационния регистър по чл.229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.За повече информация посетете: www.gordonbulgaria.com Обучения с Кредити