;
Трениране на Успешни Учители (ТУУ)

Пловдив 7-8 Декември, Практически семинар ТУУ Модул 1

infea.bg

Практически семинар по програмата „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ), Модул 1 на д-р Томас Гордън/Пловдив 7-8.12.2019


Одобрена със заповед N: РД 09-994/07.06.2018


Практическият семинар е насочен към учители  възпитатели и педагогически кадри работещи с деца и ученици от всякаква възраст.


Семинарът е отворен и за родители на деца в предучилищна и училищна възраст


Форма на обучение присъствена 16 ч./1 квалификационен кредит


В днешно време учителите са изправени пред редица предизвикателства и имат хиляди задължения, които изяждат от тяхното време и енергия. Освен знанията, които преподават са изправени пред ред други ситуации и различни поведения на децата и учениците , работа с родители, колеги, трябва да подкрепят, възпитават, да дават обратна връзка.


ТУУ е създадена през 1965 година от три пъти номинирания за Нобелова Награда американски психолог д-р Томас Гордън. Това е първата програма в света, която дава възможност на хиляди учители и възпитатели да се запознаят и обучат в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти, необходими за създаване и поддържане на ефективна и продуктивна учебна среда. ТУУ успешно се преподава до днес в над 45 страни по света. За повече информация, отзиви на участниците по света, научни изследвания посетете: https://www.gordontraining.com/contact-us/international-t-e-t/


Практическият семинар по програмата ТУУ чрез интерактивни дейности на база учене чрез действие и личен опит помага на педагогическите професионалисти да придобият знания и умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти с децата и учениците и да се справят бързо и лесно с различните предизвикателства в класната стая.


Чий е проблемът? Мой, на ученика или на родителя?

Как да говоря така, че децата да ме слушат?

Кои са безполезните начини на общуване?

Как да се справя с дисциплината в клас?


На тези и ред други въпроси по лесен, достъпен и практически начин отговаря и обучава участниците тренинга по ТУУ Модул 1.


Място на провеждане

Занималнята на Маги / Пловдив, Централна градска част

ул. Авксентий Велешки 38, ет 3


Обучител:

Дарина Георгиева, 49 г.


Представител и обучител за България на институт Gordon Training International

Сертифициран обучител по програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ)

на институт Gordon Training International за България


Контакти:

GSM: 0898579018


Времеви рамки,график

Времетраенето на практическия семинар е разпределено в 2 дни (9:00-17:00),

(9:00-14:00)


Всеки участник получава работна тетрадка и ролеви карти необходими за практическите упражнения.


Цени за за провеждане на обучение на педагогически специалисти с издаване на квалификационни кредити и/или международен сертификат на английски език


МОДУЛ 1

90 лв. за участник в група до 16 участника


Изисква се заявка участие/потвърждение, която да съдържа следната информация:

Трите имена на участника

Наименование на образователната организация/месторабота


Контакти за записване и изпращане на необходимите документи:

info@gordonbulgaria.com

gordonbulgaria@gmail.com

www.gordonbulgaria.com

0898579018, Дарина Георгиева, представител на Gordon Training International


Данни на обучителната организация:

ЕИК/БУЛСТАТ 204706357

Гордън Груп България 2017 ЕООД

Бургас, ул. Константин Фотинов 22

МОЛ Дарина Георгиева

Райфайзен Банк/BIC RZBBBGSF

BG56RZBB 91551009820086


Основание за плащане на такса участие до 03.12.2019 с издаване на удостоверение с квалификационен кредит/или международен сертификат за участие


Участие в практически курс+име на курса дата на провеждане


Данните и информацията са публикувани на адрес: iropk.mon.bg