;
Събития

Изложба „Дизайн на детска книга“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

България мол, етаж 2 Организатор: департамент \u201EДизайн\u201C Bulgaria Mall Ръководител: гл. ас. д-р Яна Василева Участници: студенти от БП \u201EУеб дизайн и графична реклама\u201C Изложбата \u201EДизайн на детска книга\u201C се състои от графични проекти на студенти втори курс бакалавърска програма \u201EУеб дизайн и графична реклама\u201C в Нов български университет. Експозицията представя дизайнерски решения на тема илюстрация на детска книга и авторски шрифт. Проектите са реализирани в рамките на текущият семестър като са изпълнени в разнообразни техники и материали. Гл. ас. д-р Яна Василева е преподавател по шрифт и илюстрация  в департамент \u201EДизайн\u201C на НБУ.