;
Събития

Представяне на списание „Живи наследства“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 20 Организатори: департамент \u201EАнтропология\u201C  департамент \u201EПолитически науки\u201C \u2013 НБУ, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО - София Водещи: доц. д-р Соня Алексиева, доц. д-р Ирена Бокова Дискутанти: доц. д.н. Валентина Ганева-Маразова, д-р Ирена Тодорова В изданието са включени материали, рецензии, фотоси на преподаватели от НБУ. Снимката на корицата е на доц. д-р Васил Гарнизов. Списанието е полезно и информативно за широка аудитория, тъй като представя изследвания, добри практики, интересни събития от региона на 16-те държави членки в РЦ под егидата на ЮНЕСКО. Водещите са специалисти в сферата на живите наследства, тяхното управление и популяризиране. Д-р Ирена Тодорова е изпълнителен директор на Регионалния център.