;
Събития

Официално откриване на Месеца на Франкофонията в НБУ – 2020 г. - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Галерия УниАрт Организатори: Франкофонски център за академични постижения (ФЦАП) при Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ д-р Радосвета Кръстанова, Ръководител на ФЦАП Водещи: Н.Пр. Флоранс Робин, Посланик на Р. Франция в България проф. Мохамед Кетата, директор на Унивeрситетска агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа Модератор: д-р Радосвета Кръстанова, Ръководел на ФЦАП при УППО Участници: Студенти, преподаватели, членове на Университетската администрация, ученици от столични езикови гимназии, други външни гости. Събитието е част от поредица от прояви, в рамките на традицонния ежегоден месец на Франкофонията в НБУ, организиран от ФЦАП, от 25 март до 30 април 2020 г. Тази година по време на Месеца на Франкофонията ще бъде отбелязана 50-тата годишнина от основававето на Международната организация на Франкофонията и 5-тата годишнина от създаването на Франкофонския център за академични постижения в НБУ. Официалното откриване в галерия Униарт ще бъде съпътствано с:    Събитието има зе цел да представи ценностите на Франкофонията, които са и ценности на НБУ \u2013 езиково и културно многообразие, междукултурен обмен, хуманност, творчество, устойчиво развитие. Галерия Униарт е подходяща за темата и съдържанието на събитието, което съчетава тържественост, академичност и творчество.