;
Събития

Церемония по награждаването на победителя в Конкурса за нова пиеса ‘2020 на тема „Парите“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Галерия УниАрт Организатори: ФДЕНО департамент \u201EТеатър\u201C Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н. Участници: участниците в Лабораторията за писане на пиеси Жури: проф.  Виолета Дечева, д. н. (председател) гл.ас. д-р Владимир Маринов гл. ас. д-р Георги Гочев проф. Михаил Неделчев проф. Пламен Дойнов, д. н. проф. д-р Светла Христова доц. Снежина Петрова Церемонията по награждаването на автора на пиесата \u2013 победител в Конкурс за нова пиеса \u20182020 на тема \u201EПарите\u201C е заключителния етап от Конкурса със състезателен характер. В предишните издания, авторът на наградената творба получава диплом и парична награда от Ректора на НБУ и правото на сценична реализация на пиесата. Наградената пиеса получава и реализация от Радиотеатъра на БНР. Пиесата-победител  в Конкурс за нова пиеса \u20182019 на тема \u201EТайните\u201C \u2013 \u201EДобролюб\u201C беше поставена в Малък градски театър \u201EЗад канала\u201C. проф. Виолета Дечева, д.н. е доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател, преподавател, историк и критик. Специализира във Freie Universität-Berlin (1998). Международни изследователски проекти като многократен DAAD-стипендиант в Freie Universität-Berlin, Advanced Akademia-CAS, Sofia; RSS-Central European University, Landis&Gyr Stiftung-Schweiz, и др. Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Член на International Federation for Theatre Research, на International Association of Theatre Critics, на Съюз на журналистите в България и др. Годишни награди за критически текст на САБ. Множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Щвейцария и др. Театрален наблюдател на в. Култура до 2018 г. Ръководител на проекта Конкурс за нова пиеса на НБУ. Сред книгите, които е издала са: Кризите на народния театър (2016); На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната й рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др.