;
Събития

Изложба „Еволюции“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

THE BOX \u2013 Student City Art & Culture Area, Студентски град, ул. \u201EЙордан Йосифов\u201C №7 Организатори: департамент \u201EИзящни изкуства\u201C Народно читалище \u201EЧерноризец Храбър\u201C Ръководител: доц. Валентин Савчев Куратори: Станимир Божилов и д-р Румен Кожухаров Участници: студенти от БП \u201EВизуални изкуства\u201C, МП \u201EЖивопис\u201C, МП \u201EАртистични практики в архитектурна среда\u201C, майнър програма \u201EЖивопис и стенопис\u201C и общообразователни курсове по изкуства \u201EРисуване на голо тяло\u201C и \u201EМозайка и витраж\u201C Експозицията представя над тридесет творби в областта на рисунката, живописта, мозайката и витража, реализирани от студенти в различни образователни степени от първокурсници до магистри. Галерийното пространство за изкуство и култура 'THE BOX \u2013 Student City Art & Culture Area' е открито преди две години с изложбата \u201EВизуални дебюти\u201C на студенти от НБУ. През пролетта на 2018-та година те реализират в екстериора на галерията колективния графити стенопис \u201EНови посоки\u201C, който има информативна функция и е \u201Eнамигване\u201C от студентите, интегрирали реклама на БП\u201E Визуални изкуства\u201C в творбата си. Сътрудничеството между Народно читалище \u201EЧерноризец Храбър\u201C  и департамент \u201EИзящни изкуства\u201C  се изразява в множество изложби и семинари, проведени в това централно за Студентски град място.  Изложбата \u201EЕволюции\u201C ще се открие с изпълнение на флейта от студенти към БП \u201EМузика\u201C.