;
Събития

Семинар „Проведена мобилност в Eberswalde University of sustainable development, Германия с цел преподаване по програма Еразъм +” - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

С1\/22, корпус 1 \u2013 Лаборатория по геология Организатор: департамент \u201EПриродни науки\u201C Лектор: проф. д-р Даниела Пиларска В рамките на предстоящия семинар колегите от департамент \u201EПриродни науки\u201C ще се запознаят с резултатите от проведената мобилност на проф. Даниела Пиларска по прогарма Еразъм+ с цел преподаване и ще протече дискусия за възможностите за обмен  на студенти и преподаватели между двата университета.