;
Събития

Интердисциплинарна кръгла маса „Експозиционен дизайн и креативни индустрии“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 20 Организатори: департамент \u201EДизайн\u201C департамент \u201EАнтропология\u201C Лектори: Вихра Огнянова, Камара на дизайнерите в България, арх. Деница Динчева-Мерджанова, УАСГ, доц. д-р инж. Георги Петров Червендинев, ТУ София, д-р Светлин Балездров, НХА и др. Модератори: д-р Иво Попов,  доц. д-р Елена Тодорова, доц. Валентин Савчев, доц. д-р Валентина Ганева \u2013 Маразова, доц. д-р Ирена Бокова (НБУ) и др. Участници: преподаватели и специалисти от УАСГ, ТУ \u2013 София, НХА, НБУ, Камара на дизайнерите, фирми за дизайн, музеи Кръглата маса е събитие, което за първи път събира експерти от различни области свързани с експозиционния дизайн \u2013 проектанти, преподаватели, потребители като  музеи, галерии и други в България. Фокусът е насочен към темата \u201EСъвременни тенденции в експозиционния дизайн\u201C с идея за обмен на индивидуален професионален опит и търсене на нови творчески посоки приложими в обучението по дизайн, както и дизайнерските решения в експозиционни площи. Участниците в събитието - преподаватели от водещи университети в България като НБУ, НХА, ТУ София,  научни работници и експерти в областта на експозиционния дизайн, музеологията и опазване и съхранение на културното наследство ще представят и текстове за публикуване в сборник. Изтъкнати дизайнери \u2013 преподаватели и проектанти, специалисти в сферата на изкуствата и културните наследства.