;
Събития

„Национална платформа“ - събитие на доброволческа студентска организация ESN - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 20 Организатор: ESN НБУ Модератор: Мария Чолакова Участници: Национални секции на ESN По време на платформата националният борд на ЕСН България представя своята дейност, гласуват се въпроси касаещи бъдещето на ЕСН България, секциите промотират своите практики.