;
Събития

Изложба „Медийна грамотност“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с медийната грамотност. Повод за изложбата е международният Ден за безопасен интернет, който тази година се чества на 11-и февруари. През предходната 2019 г. над 150 държави организират инициативи под мотото \u201EЗаедно за по-добър интернет\u201C. Денят за безопасен интернет цели да повиши осведомеността за възникващите проблеми във виртуалното пространство, от киберзаплахи до социални мрежи и да избере тема, отразяваща актуалните проблеми. Създадена е европейска мрежа \u201EInsafe\u201C от национални центрове за безопасен интернет. Всеки център провежда информационни и образователни кампании. През 2019 г. Коалиция за медийна грамотност в образованието за втора поредна година обявява \u201EДни на медийната грамотност\u201C. Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), \u201EeBook Academic Collection\u201C и \u201EAcademic Search Complete\u201C на EBSCO, JSTOR, колекция \u201EUniversity Press Ebook Collection\u201C на ProQuest, ScienceDirect, WEB of Science и Научния електронен архив на НБУ. Сред изложените документи са: \u201EКомуникационна демокрация\u201C от Росен Стоянов, \u201EПедагогика на медийната комуникация: Социологически, психологически, етични и педагогически основи на комуникацията в дигиталното общество\u201C от Данаил Данов, \u201EМедийна и комуникативна компетентност: Основи на медийната педагогика\u201C на Божидар Ангелов, \u201EАкценти в медийното образование\u201C на Лилия Лозанова, \u201EМедиа общество: Социология на медиите и масовата комуникация\u201C от Катя Михайлова и други.