;
Събития

Подобряване качеството на тренинговите курсове към департаментите „Икономика“ и „Администрация и управление“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

гр. Пловдив, хотел Марково Организатори: департамент \u201EИкономика\u201C и департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещ: гл. ас. д-р Елена Спасова Модератори: доц. д-р Ренета Димитрова доц. д-р Кристиан Хаджиев Участници: членове на департамент \u201EИкономика\u201C и департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Тренинговите курсове в бакалавърските и магистърските програми допринасят за практическата подготовка на студентите за тяхната успешна реализация в практиката.