;
Събития

Международна научна конференция „Широката сигурност“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зали 110 и 111 Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: проф. д-р Николай Радулов Модератори: проф. д-р Николай Радулов,  проф. д-р Ненко Дойков Участници: преподаватели от НБУ и от други български и чужди университети, студенти, лектори от правителствени и неправителствени организации, научни институции В съвременния свят сигурността придобива все по-голяма значение. Отдавна е излязла от тесните рамки на класическата  гражданска и национална безопасност. Днес в динамичния свят се търсят интердисциплинарни значения на сигурността \u2013 свързани с психология, социология, технологии, демография и пр., така че хуманитарни и технически проблеми, доскоро пренебрегвани, днес вече са явно свързани с ефективната сигурност. За ДНМС е от значение да постави въпроса за разглеждане, да даде възможност и на други департаменти от университета, като и на други ВУЗ да вземат участие в тази модерна дискусия. Български и чужди участници. Ще участват преподаватели от ВСУ, НВУ, НВ Академия, ВУСИ, Великотърновския университет, ЮЗУ, УНСС и др. Традиционно участват служители на КСНС и Съвeта по НС към МС. Държавен военен университет \u2013 Варшава, Скопския университет, Белградския университет и др.