;
Събития

Публична лекция „Мореплаване и римско морско право “ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Нов български университет  Участници: студенти от І курс, програма \u201EПраво\u201C Лекцията е свързана с разглежданата в курса по Римско частно право проблематика и с една по-щирока перспектива за връзката на римското право с правните системи в Средиземноморието във връзка с осъществяването на търговията по море. Проф. д-р Мария Игнатович е титулярен преподавател по Римско частно право в Университета в Ниш, с многобройни публикации по тази материя и международен авторитет. Член е на Управителния съвет на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция и на Редакционния научен съвет на единственото българско списание по римско право IUS ROMANUM on line.