;
Събития

Публична лекция „Архаично римско право“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Нов български университет  Участници: студенти от І курс, програма \u201EПраво\u201C Лекцията е свързана с разглежданата в курса по Римско частно право проблематика в първото занятие и представлява совеобразно откриване на учебния курс с представяне на най- древните източници на римското право. Доц. д-р Мария Тереза Карбоне е титулярен преподавател по Римско частно право в Университета в Каганзаро, Италия, с многобройни публикации по тази материя и международен авторитет. Почетен член на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция и на Редакционния научен съвет на единственото българско списание по римско право IUS ROMANUM on line. Лекцията ще бъде на италиански език с превод, коментар и паралелно изложение на проф. Малина Новкиришка.  Изображение: IUS ROMANUM