;
Събития

Публична лекция „Дизайн, имплементация и виртуализация на мрежи“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 102А Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: д-р Йонка Ганчева С бързото развитие на интернет икономиката и експлозията на информационните технологии, виртуализацията играе ключова роля и са една от най-вълнуващите теми в света на информационните технологии днес. Тенденцията продължава и с разработването на изчислителните облаци подтикваща растежа и вземане на решения за по-ефективни и мащабируеми центрове за данни. По-специално, организациите, използващи технологии за виртуализация виждат по-голяма възвращаемост на капиталовите разходи и повече ефективност и възможности за справяне с нарастващите изисквания на икономиката. Научна степен: доктор по Информатика и компютърни науки Основни изследователски интереси в областта на: мрежови решения, виртуализация, центрове за данни, облачни решения, автоматизация на центровете за данни. Допълнителни изследователски интереси в областта на: защита на данните, сигурност в центровете за данни. Възможности за експертиза в областта на: проектиране и дазийн на мрежи и центрове за данни Преподавателски интереси в областта на: мрежи, виртуализация, центрове за данни, облачни решения.