;
Събития

Читателски клуб на НБУ: Разговор за сборника с разкази „Кръв от къртица“ от Здравка Евтимова - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: Център за книгата Департамент Нова българистика Модератори:  проф. Пламен Дойновр д.н. доц.д-р Йордан Ефтимов доц. д-р Морис Фадел Със сборника си разкази \u201EКръв от къртица\u201C Здравка Евтимова доказва, че е в състояние да прави панорамни художествени изображения на действителността, но заедно с това и лаконични и точни анализи. Тя ни поднася творби, които внушават усещане за цялостност на човешкия характер или за същността на дадено обществено явление. Тя умее да заинтригува не само българските читатели, тъй като темите, които разработва в творчеството си, нямат тяснорегионален характер, а поставят на дневен ред сложни общочовешки проблеми. В същото време \u201Eвечните теми\u201C в литературата са обгърнати с българска атмосфера и колорит.