;
Събития

Представяне на три издания на департамент „Право“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Новият брой на \u201EЮридическо списание на Нов български университет, ХV.1-3, 2019\u201C съдържа статии на преподаватели, докторанти и студенти по актуални теми от международното и вътрешното право. \u201EЮридическо списание на НБУ\u201C е първото онлайн списание по право в България с вече 15-годишна история. \u201EПравата на гражданите и тяхната защита\u201C е сборник с материали от международна конференция, проведена в НБУ на 6 ноември 2018 г. и посветена на 70-годишнината на Всеобщата декларация за правата на човека, както и в чест на удостояването със званието \u201Eпочетен доктор на НБУ\u201C на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес. Повечето статии са посветени на международната и националната уредба на въпросите във връзка с правата на човека, както и на любимото на акад. де Бухан римско право. Настоящата осма книга на \u201EГодишник на департамент \u201EПраво\u201C (2018)\u201C е посветена на паметта на проф. Никола Манев, д.н. (1962-2018), дългогодишен преподавател в секция \u201EНаказателноправни науки\u201C на департамент \u201EПраво\u201C. В изданието се съдържат актуални изследвания на членове на департамента от всички области на правото.