;
Събития

Представяне на актуални издания на департамент „Право“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, книжарница, корпус 1 Организатори: Център за книгата департамент \u201EПраво\u201C Модератори: проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселина Манева и доц. д-р Катерина Йочева Участници: преподаватели и студенти от МП \u201EПраво\u201C и гости По време на събитието ще бъдат представени три актуални издания на департамент \u201EПраво\u201C: 1) Сборник \u201EПравата на гражданите и тяхната защита\u201C, 2) Годишник 2018 на департамент \u201EПраво\u201C в памет на проф. Никола Манев, д. н. и 3) Най-новият брой на Юридическото списание на НБУ, бр. 1\u20133 за 2019 г.