;
Събития

Workshop „Дигитални обучителни ресурси в Електронното здравеопазване“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, 409 аудитория \u201EПроф. Васил Стоилов\u201C Организатор: департамент \u201EЗдравеопазване и социална работа\u201C Водещ: доц. д-р Маргарита Станкова Модератор: гл. ас. д-р Полина Михова Участници: академични лица от НБУ, студенти от БП \u201EЛогопедия\u201C и МП \u201EЕзикова и речева патология на български и английски език\u201C, родители на деца с нарушения от аутистичния спектър График на срещите: 27.02 \u2013 14:30 \u2013 19:30 ч.   28.02 \u2013 16:30 \u2013 19:30 ч. 29.02 \u2013 09:30 \u2013 14:30 ч. Уъркшопът предвижда представяне на електронните ресурси за обучение в Електронното здравеопазване \u2013 работа с хора с увреждания, които са разработени до момента, демонстрация с 3D печат, тестване на софтуерни приложения и тестове за самооценка, събиране на информация за нуждите на потребителите \u2013 студенти, специалисти и пациенти и техните семейства, тестване на някои от готовите ресурси и събиране на информация и обратна връзка за ползваемостта и лекотата на употребата, събиране на реултати за научни цели и публикации в областта. На уъркшопа ще бъдат поканени студенти по психология, медицина, социална работа, специална педагогика, логопедия, обществено здраве, медицинска информатика и телекомуникации, специалисти от помагащи професии чрез връзки с техните професионални общности и организации, хора с нарушения и техните семейства чрез пациентските групи, организации и НПО, представители на медиите и държавните институции. На уъркшопа ще бъдат поканени докторанти и студенти от партньорите в Румъния, Германия и Норвегия, специалисти и\/или хора с нарушения и техни семейства като чуждестранни участници.