;
Събития

Изложба „Рисунки и ескизи“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Коридорно пространство на 5 етаж Организатор: департамент \u201EИзящни изкуства\u201C Водещ преподавател: доц. д-р Ралица Мирчева Участници: студенти от БП \u201EПластични изкуства\u201C, БП \u201EГрафичен дизайн\u201C Изложбата \u201EРисунка и ескизи\u201C представя подготвителният учебен процес на студентите от БП \u201EПластични изкуства\u201C и БП \u201EГрафичен дизайн\u201C по рисуване и живопис, представени в курсовете на доц. д-р Ралица Мирчева. Студентите, които участват с рисунки и ескизи, изграждат цялостна картина на тяхното развитие като самостойни художествени проекти и предварително изследване на човешкото тяло. Това те постигат с теоретични познания, практически умения и динамика на разгръщане наученото в лекциите, в смисъла на методологията и методиката на преподаване на доц. д-р Ралица Мирчева. По този начин студентите придобиват и показват знания, с които да поставят началото на свое самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курсовете по рисуване и живопис. Чрез прилагане на различни техники и материали се достига до следващият обучителен и финален етап от учебният процес, а именно рисуването на етюд.