;
МОРЕ - Свободни позиции

Looking for 3rd OFFICERS

infea.bg

Looking for 3rd OFFICERS & ETOs ready for employment on container vessels from mid-March / beg April.

ETO candidates must have HV and/or electronic engine experience.

For more information, please call our office or send us your CV.

T: 052 609935, 052 655850
E: manning@cosmosagency.eu


Търся 3-ти офицери и ETos готови за заетост на контейнерни съдове от средата на март / моля април.

Кандидатите за ETO трябва да имат HV и / или електронен опит в двига

За повече информация, моля обадете се в офиса ни или ни изпратете вашето CV.

Т: 052 609935, 052 655850
И: Manning@Cosmosagency.Eu