;
Обучения

Crowd Management - Oбучение за екипажи на пътнически кораби

infea.bg

от 9.03 в 8:30 ч. до 10.03 в 17:00 ч.

Marstar Maritime Centre


Курсът е задължителен за всички членове на корабните екипажи на пътнически и ро-ро пътнически кораби. На успешно завършилите обучението Морска Администрация издава сертификати /4 броя/ с валидност 5 години.