;
Събития

Публична лекция „Символното значение на накитите при различните субкултури“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 504 Организатор: департамент \u201EДизайн\u201C Водещ: доц. д-р Елена Тодорова Участници: студенти и преподаватели от програмите по моден дизайн към департамент \u201EДизайн\u201C В лекцията се разглежда проблема за идентификацията на различни съвременни субкултури чрез накитите. Обърнато е специално внимание на възрастовите, социалните и регионалните субкултури. Доц. д-р Елена Тодорова е изключително ценен и уважаван преподавател от департамент \u201EДизайн\u201C. Има съществен и безспорен принос за утвърждаването на департамент \u201EДизайн\u201C и програмите към него като водещи в образование по дизайн в България. Води курсове в БП \u201EМода\u201C и БП \u201EУеб дизайн и графична реклама\u201C на департамент \u201EДизайн\u201C. Участва в организирането и провеждането на мащабни публични творчески изяви на департамент \u201EДизайн\u201C \u2013 изложби, ревюта, инсталации и др., в разработване и реализация на учебни и изследователски проекти, финансирани чрез фонд \u201EУчебни програми\u201C към факултетите, както и от ЦФСР.