;
Събития

Семинар „Издателски политики“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатори: Център за книгата департамент \u201EАнтропология\u201C Лектор: проф. Румен Даскалов, д.н Дискутант: проф. д-р Веселин Методиев Участници: студенти и преподаватели Лекторът, проф. Румен Даскалов, д.н., департамент Антропология, ще представи опита си в публикуването в Scopus, Web of Science и CEEOL.