;
Събития

Ролята на европейските институции за развитието на Европейския съюз - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Представителство на Европейския съюз в България Организатори: Нов български университет, Университет в Шефийлд, Международен факултет (University of Sheffield CITY College) Лектори: Представители на Европейската комисия и Европейския парламент в България Модератор: гл. ас. д-р Ирена Николова Участници: студенти от съвместната бакалавърска програма \u201EБизнес науки\u201C на Нов български университет и на Университета от Шефийлд По време на лекцията в Представителството на Европейския съюз в България, студентите от съвместната бакалавърска програма \u201EБизнес науки\u201C на Нов български университет и Университета от Шефийлд ще имат възможност да се запознаят с особеностите и функциите на основните европейски институции. Лекцията е част от обучението на студентите в дисциплината \u201EЕвропейски съюз\u201C на съвместната бакалавърска програма \u201EБизнес науки\u201C. Повече информация за дейността на Представителството на Европейския съюз в България https:\/\/ec.europa.eu\/bulgaria\/home_bg, Европейската комисия https:\/\/ec.europa.eu\/commission\/index_bg и Европейския парламент https:\/\/www.europarl.europa.eu\/bulgaria\/bg\/