;
Събития

Представяне на „Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатори: Център за книгата департамент \u201EПраво\u201C Дискутант: проф. д-р Благой Видин Участници: студенти и преподаватели Книгата е първи всестранен опит в българската правна литература за изясняване на механизмите за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека, които установяват защита на широк набор от права на човека. Авторът е дългогодишен преподавател по международно право и международни отношения (право на ЕС) в департамент \u201EПраво\u201C на НБУ с интереси към международното право и правото на ЕС.