;
Събития

Четене с разбиране на текст: Икономика - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус I Организатори: Център за книгата департамент \u201EИкономика\u201C Дискутанти: гл. ас. д-р Ралица Димитрова гл. ас. д-р Красимир Костенаров В Център за книгата започва първо издание на поредица \u201EЧетене с разбиране на текст\u201C като акцент в него е икономиката. Внимателно подбран текст от гл. ас. д-р Ралица Димитрова и гл. ас. д-р Красимир Костенаров ще бъде представен на гимназисти. Университетските преподаватели ще обърнат внимание на ключови стратегии при четенето с разбиране на текстове с икономически теми. Посещението на учениците ще продължи с опознавателна обиколка на модерна университетска библиотека, където те ще научат за възможността да използват ресурсите и услугите ѝ, както и повече за колекция \u201EБиблиотека за ученика\u201C, включваща художествена литература, учебници и учебни помагала. Гостите ще се насладят на уникално за столицата изложбено пространство \u2013 галерия \u201EУниАрт\u201C, с оригинална интериорна концепция, разчитаща на много светлина.