;
Събития

Представяне на „Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Литературен клуб \u201EПерото\u201C, НДК Организатори: Център за книгата департамент \u201EИзкуствознание и история на културата\u201C Водещ: доц. д-р Ружа Маринска Модератор: гл. ас. д-р Владимир Димитров \u201EБезспорно появата на \u201EMедалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни\u201D на Ирина Колбасова е събитие. Работено като дисертационен труд, това изследване е първо по рода си у нас. То обхваща значителен художествен материал, създаван за век и половина в една област слабо осветена в съществуващата литература. Това издание съдържа сериозен анализ на медалиерната пластика през всичките периоди на нейното развитие в България и обемен албум с характерни и представителни образци.\u201C доц. д-р Ружа Маринска.