;
Събития

Общоуниверситетски семинар „Дипломатът на 21 век. “Getting to Know Diplomacy and Diplomats” Да разбираме дипломацията и дипломатите“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Зала 310 \u201EПрофесор Петър Мутафчиев\u201C, корпус 1 Организатори: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C департамент \u201EПолитически науки\u201C Водещ: Н.Пр. Ясна Огняновац (Посланик на Хърватия) Модератор: д-р Иван Начев, ръководител на департамент \u201EПолитически науки\u201C Семинарът е насочен към студенти в бакалавърски и магистърски програми на департаментите \u201EАдминистрация и управление\u201C, \u201EИкономика\u201C, \u201EПолитически науки\u201C и др. с цел по-добро познаване на някои специфични аспекти на международните отношения, а именно работата и ролята на посланиците. Семинарите ще дадат възможност на студентите да обменят мнения и идеи за ролята и отговорностите на дипломатите в 21 век. За участието си студентите ще могат да получат кредити от извънаудиторни курсове. Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език. Календар на семинара: Н. Пр. г-жа Ясна Огняновац е посланик на Република Хърватия в Република България от 2019 година.