;
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, зала 20 Организатори: департамент \u201EПраво\u201C и департамент \u201EИстория\u201C Водещ: доц. д-р Момчил Дойчев Модератор: проф. д-р Екатерина Михайлова Участници: проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, доц. д-р Лъчезар Стоянов, проф. Райна Николова, д. н.,. други преподаватели и студенти от департаментите \u201EПраво\u201C, \u201EИстория\u201D, \u201EФилософия\u201D, Център Български институт за отношения между хората, \u201EНова българистика\u201C и др. Момчил Дойчев е доктор по философия и доцент по теория на политиката. Обществената му дейност включва: от 3.03.1988 г. \u2013 Комитет за екологична защита на град Русе; от 3.11.1988 г. \u2013 Клуб за подкрепа на гласността и преустройството, 1990-1993 г. е говорител на Софийския клуб за демокрация в СДС; 1997-1999 г. е заместник-председател на Либерално-демократична алтернатива \u2013 партия на свободата. Неговите преподавателски и научноизследователски интереси са в областта на теорията на демокрацията, политическата промяна, управлението на конфликти, политическите институции, водене на преговори, геополитическия анализ. Преподавател в департамент \u201EПолитически науки\u201C. Автор е на десетки статии, студии и монографии, публикувани в България и чужбина. Участвал е в редица национални и международни проекти.