;
Събития

Критерии за качество и за подбор на студенти - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 405 Организатор: Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика Водещ: проф. Руслан Митков, д.н. Модератор: доц. д-р Мария Стамболиева Участници: преподаватели от НБУ и университети в Улвърхемптън, Малага и Гент По време на срещата ще бъдат обсъдени критериите за подбор на студенти и критериите за качество на курсовете в програмата. Ще започне обсъждането на новите кандидати. Ще бъде проведена среща със студентите от първата година на програмата, които се обучават в НБУ. Проф. Митков е ръководител на Изследователска група по компютърна лингвистика и лингоинжеренрство в Университета в Улвърхемптън, директор на Изследователски институт за информатика и автоматична обработка на езика, президент на няколко международни асоциации за компюърна лингвистика, доктор хонорис кауза на пет университета.