;
Събития

Лекция „Уравнение на състоянието на изроден Ферми газ“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 110 Организатори: Институт за съвременни физически изследвания (ИСФИ) департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: д-р Стоян Мишев Модератор: д-р Богдан Г. Димитров Участници: Студенти, преподаватели, изследователи В лекцията се извежда уравнението на състоянието (УрС) на идеален Ферми газ. В случая на невзаимодействащи електрони и неутрони се извеждат параметрите на политропният запис на УрС при нерелативистки и ултрарелативистки скорости. От решенията на УрС се извеждат характерни гранични стойности на параметри, описващи бели джуджета и неутронни звезди. Лекцията е предвидена за широк кръг слушатели с интерес към теоретичната физика и е част от цъкъл лекции на тема \u201EФизика на неутронните звезди\u201C в рамките семинара \u201EКосмология, гравитация и астрофизика\u201C на ИСФИ. Този цикъл от лекции е по тематика, финансирана от Фонд \u201EНаучни изследвания' по договор № 06-ПН-38\/12.