;
Обучения

Промо цена 100 лева - Seafarers with designated security duties

infea.bg

от 11.03 в 8:30 ч. до 12.03 в 14:30 ч.

Marstar Maritime Centre


Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за подпомагане постигането на сигурността на търговските кораби в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена.


В обучението могат да участват морски лица от управленско, оперативно и изпълнителско ниво.      

                                                                                                                                                           

Участниците предварително трябва да са преминали подготвителен курс ”Basic Safety Training”, STCW’78, Правило VІ/1.