;
Обучения

Proficiency in Ship Security Awareness

infea.bg

11 март в 8:30 ч. до 15:30 ч.

Marstar Maritime Centre


Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво и обслужващ персонал на пътнически и ро-ро пътнически кораби, попадащи в обхвата на Международния код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, които нямат преки задължения за постигане сигурността на кораба.