;
Преводачески услуги

DTP услуги

infea.bg

Крайният продукт, който получавате, отговаря на съответните DTP изисквания на клиента. Можем да оформим вашия материал във всякакъв заявен от вас формат с помощта на нашите DTP услуги, като използваме богат набор от софтуерни продукти.