;
Събития

Конференция „Семиотизация и трансубстанциация: Юлия Кръстева през 21 век“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

гр. Созопол, Конферентна зала - Уникредит БулБанк Организатор: ЮИЕЦСИ Лектори: проф. Миглена Николчина, Софийски Университет проф. Сесилия Шьохолм, Университет Сьодертьорн проф. Уилям Уоткин, Университет Брунел Модератори: проф. д-р Кристиян Банков, НБУ д-р Албена Стамболова, НБУ Участници: преподаватели и докторанти от НБУ, преподаватели и изследователи от водещи университети в България, Европа, Северна Америка и Азия. Събитието е част от ежегодните конференции, които се провеждат от Кръг Кръстева, основан през 2011 г., чиято мисия е да подпомага и разпространява изследвания, свързани с философското, психоаналитичното и литературното дело на Юлия Кръстева в национален и международен план. Проф. М.Николчина е Миглена Николчина е професор в Катедра по теория на литературата към СУ \u201EСв. Кл. Охридски\u201C. Авторка е на теоретични и литературно-исторически изследвания. На английски е публикувала монографиите Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf (2004) и Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar (2013), както и множество статии. Проф. С. Шьохолм е професор по естетика, преподава в различни университети в Европа и САЩ. Изследванията й са фокусирани върху връзката между изкуство и политика в съвременния свят. Автор е на 5 книги. Последният й засега проект е свързан с историята на естетиката през текстовете на Декарт за субективността. Проф У. Уоткин е професор по съвременна философия и литература. Автор е на седем книги, от които най-влиятелни са изследванията му върху Агамбен и Бадиу, които са част от многотомна критика на философията на различието и концептуализация на безразличието, включваща автори като Бенямин, Нанси, Лаку-Лабарт, Юлия Кръстева.