;
Новини

Награда за "Отворени възможности" на Цвета Делчева

infea.bg

Голямата награда от Националния литературен конкурс "Христо Фотев" за книгата със събрани и нови стихотворения на Цвета Делчева "Отворени възможности"!


Честито на авторката и на всички, допринесли за изданието!