;
Събития

Публична #online дискусия „София - за въздуха и хората“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн свободен достъп Организатори: Лаборатория за анализ и политика на въздуха в НБУ Училище за професионално и продължаващо обучение към НБУ Участници: Ангел Стефанов - кмет на районна община Овча купел, гр. София Теодора Полимерова - ръководител на проект \u201EПодобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи\u201C Георги Стефанов, - главен експерт \u201EКлимат и енергия\u201C, WWF \u2013 България гл. ас. д-р Атанас Терзийски - катердра \u201EАналитична химия и компютърна химия\u201C, Пловдивски университет \u201EПаисий Хилендарски\u201C Александър Симидчиев - пулмолог, председател на сдружение в обществена полза \u201EВъздух и здраве\u201C Модератор: д-р Радосвета Кръстанова - Директор на Лаборатория за анализ и политика на въздуха в НБУ