;
Събития

#Онлайн департаментен семинар из цикъла семинари по Иновации и предприемачество - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Виртуална класна стая в Мудъл или Zoom платформа за конферентни разговори. Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещ: гост-лектор Росен Генчев \u2013 изпълнителен директор и съосновател на технологичната стартъп компания BioSeek JSC Модератор: гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева Участници: Целта на семинара е да срещне студентите на НБУ от курсовете по предприемачество и управление с реалния бизнес в България. Семинарът е насочен към темата за бизнес средата, предприемаческата екосистема и правенето на иновативен бизнес в България. Студентите ще имат възможност да дискутират пречките и предизвикателствата пред младия предприемач у нас. Росен Генчев ще сподели своите уроци (успехи и неуспехи) от натрупания опит в предприемачеството и бизнеса. Росен Генчев е изпълнителен директор и съосновател на технологичната стартъп компания BioSeek JSC с дългогодишен опит в сферата на информационните и комуникационни технологии.