;
Събития

Семинар на тема: „Как пандемията се отразява на пазара на бързооборотните стоки“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Мудъл Организатор: департамент \u201EИкономика\u201C Лектор: Мартин Димитров, Регионален бранд мениджър \u201EИзточни Балкани\u201C, Марс Дискутанти: гл. ас. д-р Росица Накова гл. ас. д-р Стефания Темелкова гл. ас. д-р Димитър Трендафилов гл. ас. д-р Едуард Маринов доц. д-р Надежда Димова Участници: БП \u201EМаркетинг\u201C, МП \u201EМаркетинг мениджмънт\u201C В серия от работни семинари маркетинг експертите на най-големите компании в България ще представят предизвикателствата в своята работа. По време на тези работни семинари експерти и студенти ще работят по практически казуси, които са свързани с ежедневната работа на един маркетинг специалист.