;
Събития

Подготвителен курс за изпит по английски език - ниво В2 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Обучението е изцяло онлайн, консултациите и занятията с преподавателите по време на всеки модул се провеждат също онлайн (вкл. ползване на виртуална класна стая) в електронната обучителна платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ. Курсът се провежда онлайн в рамките на 3 седмици по 10 часа седмично (общо 30 часа) и се съгласува с курсистите (като удобно за тях време за провеждане на обученията) още в началото на курса - на 29 май. Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение Автори и лектори: екип от водещи преподаватели по английски език в Нов български университет Основната цел на този онлайн курс е да подготви студентите за явяване на изпит по английски език на ниво В2.  Курсът е насочен и към тези, които желаят да се запознаят с компонентите на изпита по английски език за ниво В2, отделните типове задачи, и как най-лесно и ефективно да се справят с тях, вкл.: Участниците в курса се запознават с формата на изпитите - писмен и устен, и с помощта на предложените тренировъчни упражнения се подготвят за успешното изпълнение на отделните им елементи. Курсът е разработен в две части: 1. \u201EРецептивни умения\u201C (четене и слушане) и употреба на езика; 2. \u201EПродуктивни умения\u201C (писане и говорене). Курсистите ще имат достъп до разнообразни упражнения и лекционни материали, без значение от къде се включват \u2013 от София или от други населени места в страната и извън страната, защото обучението е онлайн \/ дистанционно. Предварителни изисквания към участниците в курса е да имат eзикови знания и умения по английски език на ниво В2. Успешно завършилите курса ще знаят: - какви са елементите на писмения изпит на ниво В2. - кои са подходящите стратегии за успешно изпълнение на задачите в изпита. - критериите за оценка на всеки елемент от изпита. Ще могат: - успешно да се справят с всеки от елементите на писмения и устен изпит - ниво В2. - да прилагат подходящи стратегии при изпълнение на всяка задача. - ефективно да прилагат знанията и уменията по английски език по време на изпита. Учебна такса: 65 лв. Преференциална такса от 50 лв. за студенти и за семестриално завършили студенти на НБУ, както и за алумни (бивши) студенти на НБУ За записване: Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ uppo@nbu.bg 02\/ 8110 110 (бутон 6) 02\/ 8110 108, 02\/ 8110268 0884 824542