;
Автори

Гергана Пожарски | Издателство Ерго

ergobooks.eu

Гергана Пожарски е родена в гр. Плевен. Учи философия, културология и социална педагогика в СУ \u201EСв. Климент Охридски\u201C. Публикува поезия, критика и разкази в периодични издания, между които \u201EЛитературен форум\u201C, \u201EЛитературен вестник\u201C, \u201EАудитория\u201C, \u201EСега\u201C. Била е редактор на приложението \u201EКнижен свят\u201C на в. \u201EЛитературен форум\u201C. Интересите ѝ са свързани с философията на езика и философската херменевтика, като засягат теорията на разбирането и най-вече символното съпоставяне на различни класове семантични системи, осъществявано в акта на осмисляне. През последните години усърдно работи за подобряване на качеството на живот на децата без родители и на младежите, отрасли в социални домове. Насочва вниманието си върху психологическото и социално консултиране, с цел преодоляване на травмата от изоставянето. Един от създателите и първи управител на Защитено жилище \u201EЗаедно\u201C в с. Гурмазово за младежи, лишени от родителски грижи.