;
Събития

Студентски уебинар по сигурност „Националната сигурност и Европейският съюз“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Виртуална класна стая към NISM282, Проект: Човешката сигурност в Moodle Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: проф. Николай Радулов, д.н. \u2013 Ръководител на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Модератори: гл. ас. д-р Михаел Димитров ас. д-р Дафинка Сидова Участници: студенти от НБУ Организационен екип в състав: проф. д-р Николай Радулов \u2013 председател; ръководител на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C доц. д-р Надежда Димова \u2013 департамент \u201EИкономика\u201C доц. д-р Евелина Христова \u2013 департамент \u201EМасови комуникации\u201C гл. ас. д-р Ралица Костадинова \u2013 департамент \u201EПраво\u201C Елица Езунова - департамент \u201EПолитически науки\u201C гл. ас. д-р Михаел Димитров \u2013 модератор, департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C ас. д-р Дафинка Сидова \u2013 модератор, департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Темата на уебинара е обвързана с разнообразието от нетрадиционни предизвикателства, рискове и заплахи пред националната сигурност на държавите-членки на ЕС в условията на пандемична криза и извънредно положение. Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко департамента - \u201EМасови комуникации\u201C, \u201EПраво\u201C, \u201EАдминистрация и управление\u201C, \u201EИкономика\u201C и \u201EПолитически науки\u201C, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на сигурността в различни нейни аспекти \u2013 военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, кибер и т.н., в контекста на националната сигурност. Примерни направления за дискусии са: значимост на националната сигурност \u2013 суверенитет на държавите; здравна сигурност или свобода на движение; човешка сигурност, демокрация, национална сигурност; механизми и органи на управление на националната сигурност; нови технологии и национална сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за национална сигурност; градска сигурност; етнически и религиозни общности и национална сигурност; тероризъм и радикализация; мигрантска криза и национална сигурност; и др. По време на уебинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.