;
Събития

Подготовка за участие на студенти в конкурса на кампанията „Моята професия – моето бъдеще“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

НБУ, Moodle, BKC Организатор: департамент \u201EИкономика\u201C Водещ: гл. ас. д-р Стефания Темелкова Участници: Преподавател и студенти Подготовка за участие на студенти в конкурса на кампанията \u201EМоята професия \u2013 моето бъдеще\u201C, организирана от портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика. В рамките на работен семинар ще бъдат обсъдени разработените проекти от студенти БП \u201EМаркетинг\u201C и МП \u201EМаркетинг мениджмънт\u201C. Под супервизията на гл. ас. д-р Стефания Темелкова, проекти по следните теми ще бъдат подготвени да бъдат представени зя участие в конкурса на в кампанията \u201EМоята професия \u2013 моето бъдеще\u201C. Теми за проект: Пощенска банка Бъдещето обича смелите: Провокирай го с твоята идея за дигитален банков продукт от ново поколение Виваком Pay by Vivacom \u2013 изготвяне на комуникационна стратегия как приложението да бъде  популяризирано сред студентите и да го използват в ежедневието си Нова Броудкастинг Груп Цялостна стратегия за развитие и популяризиране на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп \u2013 \u201EПРОМЯНАТА'. Филип Морис България Стратегия за провеждане на информационна кампания за намаляване на замърсяването с цигарени филтри на околната среда и концепция за прилагането ѝ чрез публично-частни партньорства с общините в България. TheMayor.EU Иновативни техники и инструменти при комуникирането на местни политики: Надграждаме заедно платформата TheMayor.EU. От 11 май до всички желаещи студенти могат да подадат своята кандидатура, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по избрана тема на специално създадена платформа. Всеки участник има право да изпрати до 1 \/един\/ свой авторски проект по конкретно зададена тема\/направление, съгласно приложения към тези правила списък, в избрана професионална област, като изрично трябва да се посочи за коя компания е разработен проектът. Крайния срок за предаване на проектите е 14 юни 2020 г. включително. Компетентно жури, представено от компаниите \u2013 партньори на инициативата, ще определи наградените участници в националната кампания. Всяка от представените фирми ще избере един победител по темата, която е анонсирал, който ще получи парична награда в размер на 2000 \/две хиляди\/ лева, както и възможност за кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията).