;
Събития

Практически семинар: Подготовка за участие на студентски екипи в Академия за иновации 2020 - Bulgaria Innovation Hackathon - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

НБУ, Moodle, BKC Организатор: департамент \u201EИкономика\u201C Водещ: гл. ас. д-р Стефания Темелкова Участници: Преподавател и студенти За поредна година студенти от БП \u201EМаркетинг\u201C в НБУ, ще участват и през 2020 в Академия за иновации 2020 - Bulgaria Innovation Hackathon за студенти. В тази връзка ще се проведе практически семинар за подготовка на студентски екипи, които ще вземат участие в Академия за иновации 2020. Темите, които ще бъдат разгледани в подготовката са: През 2020 г. студентите ще имат възможността да разработват и презентират сами своите идеи в 6 основни теми и дисциплини, студентите от БП \u201EМаркетинг\u201C ще участват в темата - Джобс: Бизнес администрация и Икономика \u2013 Предприемачество, Реклама и Маркетинг, Управление, Финанси, Икономика и др. През 2016 г. студенти от БП \u201EМаркетинг\u201C спечелиха първия по рода си Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016, организиран от Академия за иновации с проекта Your Sofia \u2013 мобилно приложение за по-добра ориентация в столицата. Събитието ще се проведе в Литературен клуб \u201EПерото\u201C, на 5 и 6 юни, студентските екипи ще представят своите идеи под формата на кратки 15 минутни презентации и демо версии на продукти и услуги. Събитието ще се реализира под формата на 24 часов Innovation Hackathon (състезание с елементи на програмиране и прототипиране) с награден фонд от 10 000 лв. за отбора студенти с най-креативна и приложима идея, осигурени от Европейската инвестиционна банка и посещение в Брюксел за победителите, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България. Изображение: innovationstarterbox.bg