;
Събития

Практически семинар: Подготовка за участие на студентски екипи в Академия за иновации 2020 - Bulgaria Innovation Hackathon - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

НБУ, Moodle, BKC Организатор: департамент \u201EДизайн\u201C Водещи: доц. д-р Кристина Савова Кристина Колодеева Участници: Студенти от БП \u201EМода\u201C За първа година студенти от БП \u201EМода\u201C в НБУ, ще участват в Академия за иновации 2020 - Bulgaria Innovation Hackathon за студенти. В тази връзка ще се проведе практически семинар за подготовка на студентски екипи, които ще вземат участие в Академия за иновации 2020. Темите, които ще бъдат разгледани в подготовката са: През 2020 г. студентите ще имат възможността да разработват и презентират сами своите идеи в 6 основни теми и дисциплини, а студентите от БП \u201EМода\u201C ще участват в темата - Дисни: Изкуства \u2013 Архитектура, Дизайн, Изобразително изкуство и др. Събитието ще се проведе в Литературен клуб \u201EПерото\u201C, на 5 и 6 юни, студентските екипи ще представят своите идеи под формата на кратки 15 минутни презентации и демо версии на продукти и услуги. Събитието ще се реализира под формата на 24 часов Innovation Hackathon (състезание с елементи на програмиране и прототипиране) с награден фонд от 10 000 лв. за отбора студенти с най-креативна и приложима идея, осигурени от Европейската инвестиционна банка и посещение в Брюксел за победителите, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България.